This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

FREE SHIPPING ON ALL ORDERS JOIN OUR MAILING LIST AND RECEIVE %10 OFF YOUR FIRST ORDER

KVKK

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.) KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVKK Kanunu’nun 13/I. maddesi uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. KVK Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili; - Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir, - İşlediğimiz verilere ilişkin bilgi talep edebilir, - Bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya - Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri ve şayet bir zarar oluşmuşsa zararınızın giderilmesini de kapsayacak şekilde isteyebilirsiniz. Bu çerçevede, “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak ve zarfın üzerine veya konuya “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile RYDER ACT şirket adresine posta yolu ile, Veya daha önce Şirketimize başvuru sahibi tarafından bildirilen veya Şirketimizde başvuru sahibine ait kayıtlı e-posta adresi üzerinden, Şirketimize taleplerine ilişkin başvuruda bulunabilirsiniz. Form ile ilgili sorularınız için iletişim: Ryder Act Tekstil Kurumsal Hizmetler Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Erenkoy mah. Çelebi Sok. No:11 d:1 oztunca apt. Kadikoy / İstanbul l/Türkiye 0850 885 45 54 contact@ryderact.com BAŞVURU FORMU BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER Aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurunuz: Adı Soyadı : T.C. Kimlik Numarası (Türk Vatandaşları İçin) : Pasaport Numarası (Yabancılar için) Adres / İşyeri Adresi : Cep Telefonu : E-Posta Adresi : Şirketimizle Olan İlişkiniz : 󠇊 Ziyaretçi 󠇊 Müşteri 󠇊 Çalışan 󠇊 Diğer Şirketimizle Olan İlişkiniz Sona Erdi mi? : BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ KVK Kanunu’nun 11. maddesine göre veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız talep ettiğiniz haklara göre şirketimiz içerisinde değerlendirilerek KVK Kanunu’nun 13/2. maddesi gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (Otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Kanunun 13/3. maddesi uyarınca cevabımız yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza iletilecektir. Varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de Başvuru Formuna eklenerek Şirketimize iletilmesi rica olunur. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında talebinizi detaylı olarak aşağıda belirtiniz: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Ryder Act Tekstil Kurumsal Hizmetler Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işlenmesine izin veriyorum. Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini talep ederim. Cevabın Başvuru Formunun belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini talep ederim. (E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya noter tasdikli yetki belgesi olması gerekmektedir. Kişinin eşi, babası gibi yakınlarına asla bilgi verilmemektedir.) Başvuruda Bulunan (Kişisel Veri Sahibi) İlgili Kişinin Adı Soyadı: Başvuru Tarihi: İmza: ÖNEMLİ NOT: Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru yapılamaz. Ryder Act Tekstil Kurumsal Hizmetler Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini kişiden talep edebilir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Use coupon code WELCOME10 for 10% off your first order.

Cart

No more products available for purchase